Preseason 2019 - Mika Simon GoproInside the first training session of 2019 season with the Mika Simon's Gopro.